Προϊόντα

Smart Keypad Airbnb

Εσωτερική και εξωτερική χρήση Το Smart Keypad airbnb είναι ένα επιτοίχιο σύστημα ελέγχου πρόσβασης στο διαμέρισμα μέσω Διαδικτύου κατάλληλο για εφαρμογές home airbnb και γραφείου. Βασίζεται στην πιο ευέλικτη πλατφόρμα για μελλοντικές εφαρμογές. Το «Smart Keypad airbnb» φέρνει επανάσταση στη βιομηχανία ηλεκτρονικών κλειδαριών, στεγάζοντας τα περισσότερα ηλεκτρονικά εξαρτήματα στην εξωτερική μονάδα τοίχου, συμπεριλαμβανομένης της συσκευής ανάγνωσης και επομένως, επιτυγχάνοντας τη μέγιστη μινιμαλιστική μορφή μιας ηλεκτρονικής κλειδαριάς συνδυάζοντας πραγματικά με οποιεσδήποτε απαιτήσεις σχεδίασης, ενισχύοντας το στυλ του σπιτιού σας ή του γραφείου σας και αναβαθμίζο- ντας την εμπειρία λογισμικού στον χρήστη σε ένα νέο επίπεδο.
 

 

Περιγραφή

Λειτουργική περιγραφή και χαρακτηριστικά Το Smart Keypad airbnb είναι ιδανικό για απόλυτη ασφάλεια στο σπίτι και στο γραφείο. Μπορεί να προγραμματιστεί από μακριά από υπολογιστή μέσω δικτύου Ethernet. Το Smart Keypad airbnb είναι συνδεδεμένο στο Ethernet και λαμβάνει εντολές προγραμματισμού από PC. Περιλαμβάνει επιπλέον ασφαλή μηχανισμό κλειδώματος με ασφαλή διάταξη 5 σημείων ασφαλούς μανδάλου με anti-thief μάνδαλο και λειτουργία anti-panic.

  • Η πρόσβαση επιτυγχάνεται πατώντας τον κωδικό εισόδου ή μέσω εφαρμογής Blue- Tooth κινητού τηλεφώνου. Σε αυτή την περίπτωση ο πελάτης λαμβάνει τον κωδικό με email.
  •  Δυνατότητα κράτησης έως 450 διαφορετικών τετραψήφιων κωδικών ανοίγματος στην εσωτερική μνήμη RAM.
  • Παρέχεται αντιβανδαλιστική προστασία από θερμοσκληρυμένο γυαλί.
  • Επιτρέπει τη σταθερότητα δικτύωσης με συνδεσιμότητα Ethernet.
  •  Φωτισμός LED των ψηφιακών αριθμών και σημάτων του γυαλιού.
  •  Ευελιξία χάραξης γυαλιού. Το δικό σας λογότυπο και σημάνσεις μπορούν να προσαρμοστούν στο θερμοσκληρυμένο γυαλί.
  • Το Smart Keypad airbnb (προαιρετικά) παρέχει συνδεσιμότητα με το πρωτόκολλο KNX ενός BMS (Building Management Systems).
  • Το λογισμικό είναι φιλικό προς το χρήστη και ανοιχτό.
  • Το σύστημα τροφοδοτείται από τάση 12V DC.